Everyday+ půjčka je revolvingovým úvěrem. Revolvingový úvěr umožňuje splácení různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky. Při využití postupného splácení budete platit minimálně jednu pětinu z účtované částky, nejméně však 300 Kč (v případě, že celková dlužná částka je 1 500 Kč nebo méně, je minimální splátka 300 Kč).